ΕΠΑ.Λ. - Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ στην Θεσσαλονίκη

ΕΠΑ.Λ.

Για να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι-απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ εξετάζονται πανελλαδικά σε τέσσερα (4) μαθήμα­τα της Γ' Τάξης Ημερήσιων και Δ' Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.:

Δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας με συντε­λεστή βαρύτητας 1,5

 • Μαθηματικά I (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)


Δύο μαθήματα Ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5. Δείτε αναλυτικά τους παρακάτω πίνακες

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Προγραμματισμός Υπολογιστών / Δίκτυα Υπολογιστών 
  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ  Προγραμματισμός Υπολογιστών / Δίκτυα Υπολογιστών
  Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Προγραμματισμός Υπολογιστών / Δίκτυα Υπολογιστών
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Στοιχεία Μηχανών / Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
  Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Στοιχεία Μηχανών / Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων 
  Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Στοιχεία Μηχανών / Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού Στοιχεία Μηχανών / Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
  Τεχνικός Οχημάτων Στοιχεία Μηχανών / ΜΕΚ ΙΙ
  Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών Στοιχεία Μηχανών / Κινητήρες Αεροσκαφών II
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών / Ψηφιακά Συστήματα
  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ηλεκτροτεχνία / Ηλεκτρικές Μηχανές
  Τεχνικός Αυτοματισμού Ηλεκτροτεχνία / Ψηφιακά Συστήματα 
  Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών / Ψηφιακά Συστήματα
Δομικών Έργων Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Αρχιτεκτονικό Σχέδιο / Οικοδομική 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διοίκησης & Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών Αρχές Οικονομικής Θεωρίας / Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
  Υπάλληλος Αποθήκης & Συστημάτων Εφοδιασμού  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας / Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
  Υπάλληλος Εμπορίας & Διαφήμισης Αρχές Οικονομικής Θεωρίας / Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
  Υπάλληλος Οικονομίας & Διοίκησης στον Τουρισμό Αρχές Οικονομικής Θεωρίας / Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙIΙ

Τεχνικός Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις / Καλλιέργεια Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & ΠοτώνΣύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις / Δενδροκομία
  Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις / Βοοτροφία − Αιγοπροβατοτροφία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πλοιάρχων Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού  Ναυσιπλοΐα II / Μεταφορά Φορτίων
Μηχανικών Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού Στοιχεία Μηχανών / Μηχανές Πλοίου II

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως:

 • Για το μάθημα των Μαθηματικών Ι (συντελεστής 1,5).
 • Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (συντελεστής 1,5).
 • Για το α’ μάθημα ειδικότητας (συντελεστής 3,5).
 • Για το β’ μάθημα ειδικότητας (συντελεστής 3,5).

Το σύνολο των μορίων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των παραπάνω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα 1 - 100.

Παράδειγμα

Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 140, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170 , το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:

 • Μαθηματικά: 140 Χ συντελεστής 1,5 = 210.
 • Νεοελληνική Γλώσσα: 120 Χ 1,5 = 180.
 • Μάθημα Ειδικότητας: 130 Χ 3,5 = 455.
 • Μάθημα Ειδικότητας: 170 Χ 3,5 = 595.

Συνολικός αριθμός μορίων: 210 + 180 + 455 + 595 = 1440

ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ), Θεσσαλονίκη
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν, Αθήνα
 • Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), Αθήνα
 • Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Αστυφυλάκων, Αθήνα
 • Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Κοζάνη
 • Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Αθήνα
 • Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ, Πειραιάς
 • Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου, Άρτα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγ. Κατ/νση, Καβάλα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Κοζάνη
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας, Σέρρες
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας, Χαλκίδα
 • Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Κοζάνη
 • Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγ. Κατ/νση, Κοζάνη
 • Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ, Αθήνα
 • Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα
 • Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισαγ. Κατ/νση, Καβάλα
 • Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης, Χανιά
 • Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, Αθήνα
 • Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας, Μεσολόγγι
 • Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγ. Κατ/νση, Ζάκυνθος
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας, Λάρισα

 

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ), Θεσσαλονίκη
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν, Αθήνα
 • Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), Αθήνα
 • Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Αστυφυλάκων, Αθήνα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Καβάλα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα
 • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νση, Αθήνα
 • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νση, Αθήνα
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Πειραιάς
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Καβάλα
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Αθήνα
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Πειραιάς
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Λαμία
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης, Χανιά
 • Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου, Άρτα
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, 
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα
 • Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, Αθήνα
 • Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγ. Κατ/νση, Κοζάνη
 • Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ, Αθήνα
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης, Ρέθυμνο
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Λαμία
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου, Σπάρτη
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου, Άρτα
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Αθήνα
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Καβάλα
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας, Σέρρες
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας, Ναύπακτος
 • Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης, Χανιά
 • Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Ραδιολογίας & Ακτινολογίας, Αθήνα
 • Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων, Ληξούρι

 

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ), Θεσσαλονίκη
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν, Αθήνα
 • Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), Αθήνα
 • Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Αστυφυλάκων, Αθήνα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Λάρισα
 • Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Αθήνα
 • Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου, Αρτα
 • Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Αθήνα
 • Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Σέρρες
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Αθήνα
 • Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Πειραιάς
 • Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Σέρρες
 • Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα
 • Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας, Τρίκαλα

 

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ), Θεσσαλονίκη
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν, Αθήνα
 • Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), Αθήνα
 • Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Αστυφυλάκων, Αθήνα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Γρεβενά
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης, Αγ. Νικόλαος
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Λευκάδα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας, Μεσολόγγι
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Καβάλα
 • Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου, Αρτα
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου, Σπάρτη
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Λαμία
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου, Αρτα
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Αθήνα
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Καβάλα
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας, Σέρρες
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας, Ναύπακτος
 • Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Σέρρες

 

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ), Θεσσαλονίκη
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν, Αθήνα
 • Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), Αθήνα
 • Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Αστυφυλάκων, Αθήνα
 • Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.), Ρόδος
 • Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.), Αγ. Νικόλαος
 • Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Αθήνα
 • Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Θεσσαλονίκη
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Αθήνα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Θεσσαλονίκη
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Πειραιάς
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Λάρισα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Ηράκλειο
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Ηγουμενίτσα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Ειfσαγωγική Κατεύθυνση, Γρεβενά
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Λευκάδα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης, Αγ. Νικόλαος
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Καβάλα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας, Μεσολόγγι
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Αθήνα
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Καλαμάτα
 • Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας, Άμφισσα
 • Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας, Πύργος
 • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας, Κατερίνη
 • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας, Θήβα
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Αθήνα
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Πειραιά / Εισαγ. Κατ/νση, Πειραιάς
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγ. Κατ/νση, Θεσσαλονίκη
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισαγ. Κατ/νση, Λάρισα
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισαγ. Κατ/νση, Ηγουμενίτσα
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισαγ. Κατ/νση, Ηράκλειο
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδ. / Εισαγ. Κατ/νση, Γρεβενά
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισαγ. Κατ/νση, Λευκάδα
 • Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου, Αρτα
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου, Καλαμάτα
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πειραιάς
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλονίκη
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης, Καβάλα
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας, Σέρρες
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας, Χαλκίδα
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας, Μεσολόγγι
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου, Πρέβεζα
 • Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγ. Κατ/νση, Ζάκυνθος
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλονίκη
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας, Φλώρινα
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Καλαμάτα
 • Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά
 • Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων, Αργοστόλι

 

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 • Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ), Θεσσαλονίκη
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν, Αθήνα
 • Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), Αθήνα
 • Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Αστυφυλάκων, Αθήνα
 • Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης, Δράμα
 • Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας, Καρπενήσι
 • Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης, Σητεία
 • Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη
 • Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας, Καρδίτσα
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας, Μεσολόγγι
 • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας, Κατερίνη
 • Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου, Αρτα
 • Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Κοζάνη
 • Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης, Χανιά
 • Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Αθήνα
 • Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Δράμα
 • Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας, Μεσολόγγι
 • Τεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα
 • Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλονίκη
 • Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου, Καλαμάτα
 • Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων, Αργοστόλι
 • Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας, Καρδίτσα
 • Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Ζάκυνθος
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας, Αμαλιάδα
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου, Αρτα
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλονίκη
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου, Καλαμάτα
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας, Φλώρινα

 

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ), Θεσσαλονίκη
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν, Αθήνα
 • Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), Αθήνα
 • Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Αστυφυλάκων, Αθήνα
 • Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου, Αρτα
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα
 • Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ, Αθήνα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγ. Κατ/νση, Καβάλα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Κοζάνη
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας, Σέρρες
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας, Χαλκίδα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, Αθήνα

 

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ)
 • Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ), Θεσσαλονίκη
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα, Τρίκαλα
 • Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν, Αθήνα
 • Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α), Αθήνα
 • Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Διάφορες
 • Αστυφυλάκων, Αθήνα
 • Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου, Αρτα
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Θεσσαλονίκη
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα
 • Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ, Αθήνα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Πειραιάς
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας, Πάτρα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας, Λάρισα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγ. Κατ/νση, Καβάλα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση, Κοζάνη
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας, Σέρρες
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας, Χαλκίδα
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης, Ηράκλειο
 • Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 2310 558585
Fax: 2310 558586

info@omikron.edu.gr

Φιλίππου Φλώρου 62
Εύοσμος - Κορδελιό
Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή

14:00 - 21:00

Ωράριο λειρουγίας

Social Media