Ενιαίο Λύκειο - Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ στην Θεσσαλονίκη

Ενιαίο Λύκειο

Στην Γ΄ λυκείου οι μαθητές , εφόσον επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε τέσσερα (4) μαθήματα και έχουν πρόσβαση στις σχολές ενός (1) Επιστημονικού Πεδίου.
Σε περίπτωση που θέλουν να ανοίξουν σχολές και από δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να εξεταστούν σε ένα επιπλέον πέμπτο μάθημα, ανάλογα με το πεδίου που θα επιλέξουν.

Τα επιστημονικά Πεδία ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο          Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές  

2ο Επιστημονικό Πεδίο          Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

3ο Επιστημονικό Πεδίο          Σπουδές Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο          Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Έτσι μπορούν να έχουν έναν ή δύο εναλλακτικούς συνδυασμούς για κάθε Ομάδα Προσανατολισμού όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

 ΠΙΝΑΚΑΣ I

Επιστημονικά Πεδία Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ Προς. (1,3)
ΙΣΤΟΡΙΑ Προσ. (0,7)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
   
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς. (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ Προς. (0,7)
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεν. Παιδείας (0,9)
ΑΡΧΑΙΑ Προς.
ΙΣΤΟΡΙΑ Προς.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣΙΚΗ Προς.
ΧΗΜΕΙΑ (0,7)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Προς. (1,3)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς. 
Α. Ε. Π. Π.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεν. Παιδείας (0,9)
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
    ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς. (1,3)
Α. Ε. Π. Π.
Α. Ο. Θ. (0,7)

Για να υπολογίσουν τα μόριά τους οι εξεταζόμενοι θα υπολογίζουν ΜΟΝΟ τα τέσσερα μαθήματα που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Κάποιος μαθητής της 2ης Ομάδας Προσανατολισμού που εξετάστηκε ΚΑΙ στη Βιολογία έχει πρόσβαση στις σχολές του 2ου και του 3ου ΕΠΕ. Για να υπολογίσει τα μόριά του όμως στο 2ο ΕΠΕ θα μετρήσουν τα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Έκθεση. Ενώ για το 3ο ΕΠΕ θα μετρήσουν τα μαθήματα της Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας και Έκθεσης . Δηλαδή:

 2ο ΕΠΕ    3ο ΕΠΕ  
Έκθεση 15 Έκθεση 15 
Φυσική  17  Φυσική  17 
Χημεία  18  Χημεία  18 
Μαθηματικά Προς.  16  Βιολογία Προς.  18
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ       
1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας  1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας
 
2ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας
   2ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας
 
 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ 2ου ΕΠΕ    ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ 3ου ΕΠΕ  

'Αρα 

 

Ο βαθμός προαγωγής ορίζεται να είναι ο μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Περιλαμβάνει 111 τμήματα ΑΕΙ, 9 τμήματα ΤΕΙ, 6 εκκλησιαστικές σχολές, 2 Στρατιωτικά τμήματα, 2 Αστυνομικά τμήματα, 2 Πυροσβεστικής και 2 Τουριστικών σχολών (σύνολο 134 σχολές)

Αναλυτικά έχει σχολές σχετικές με: Δημοσιογραφία, Θέατρο, Θεολογία, Ιστορία, Κινηματογράφο, Νομική, Πoλιτικές Επιστήμες, Φιλολογία, Ψυχολογία

2οΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Περιλαμβάνει 154 ΑΕΙ, 68 τμήματα ΤΕΙ, 2 σχολές Εμπορικού Ναυτικού, 2 Εκκλησιαστικές σχολές, 12 τμήματα Στρατιωτικών Σχολών, 2 Αστυνομικές Ακαδημίες, 2 Πυροσβεστικά τμήματα, 2 Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και 4 τμήματα ΑΣΠΑΙΤΕ (σύνολο 248 σχολές)

Αναλυτικά έχει σχολές σχετικές με: Βιολογία, Γεωλογία, Γεωπονία, Μαθηματικά, Μηχανική - Πολυτεχνία, Φυσική, Χημεία

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Περιλαμβάνει 88 ΑΕΙ, 41 ΤΕΙ και 5 Στρατιωτικά τμήματα (σύνολο 134 σχολές) τα οποία είναι αναλυτικά: Βιολογία, Γεωπονία, Διαιτολογία, Εργοθεραπεία, Ιατρική, Λογοθεραπεία, Μαιευτική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική.

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περιλαμβάνει 98 τμήματα ΑΕΙ, 63 τμήματα ΤΕΙ, 1 Στρατιωτική Σχολή, 2 Αστυνομικά τμήματα, 2 Πυροσβεστικές Ακαδημίες, 2 σχολές του Εμπορικού Ναυτικού και 2 τμήματα Τουριστικών Σχολών (σύνολο 170 τμήματα)

Αναλυτικά έχει σχολές σχετικές με: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Πληροφορική, Στατιστική, Χρηματοοικονομικά

ΕΙΔΙΚΑ

Στις Αστυνομικές Σχολές (Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυφυλάκων) καθώς και στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Σχολή Ανθυποπυραγών, Πυροσβεστών) η πρόσβαση θα μπορεί να γίνεται από όλα τα Επιστημονικά Πεδία

Οι Στρατιωτικές Σχολές θα είναι χωρισμένες με βάση την ειδικότητά τους. Δηλαδή
1ο Επιστημονικό Πεδίο:     ΣΣΑΣ Νομικών – ΣΣΑΣ Ψυχολόγων
2ο Επιστημονικό Πεδίο:     Ευελπίδων Όπλα, Σώματα (ΣΣΕ) – Ικάρων Ελεγκτές αεράμυνας, Ιπτάμενοι, (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) – Ιπτάμενων ραδιοναυτιλών – Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), Στρατού (Σ.Μ.Υ.)– Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι, Μηχανικοί (ΣΔΝ) – Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)– Υπαξιωματικών Διοικ. Αεροπορίας (ΣΥΠ)
3ο Επιστημονικό Πεδίο:     Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) - ΣΣΑΣ Ιατρικό, Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό
4ο Επιστημονικό Πεδίο:     ΣΣΑΣ Οικονομικό

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Σχολή Μηχανικών, Πλοιάρχων – Α.Ε.Ν) θα υπάρχουν τόσο στο 1ο , όσο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Η πρόσβαση στις Μουσικές Σχολές θα μπορεί να γίνει από όλους τους προσανατολισμούς.

Από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο θα γίνεται η πρόσβαση και στις σχολές ΑΣΠΑΙΤΕ (Εκπαιδευτικών ηλεκτρολογικών μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών – Εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών, Εκπαιδευτικών μηχανολόγων μηχανικών – Εκπαιδευτικών πολιτικών μηχανικών).

Η εισαγωγή στις σχολές των Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑ) θα γίνεται από το 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης (Κρήτης – Ρόδου) θα υπάρχει τόσο στο 1ο όσο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο κατατάσσονται οι σχολές: Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Αθήνας, Γρεβενών, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας, Πειραιά) - Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος, Άμφισσα).

Υπάρχουν σχολές, όπως η Γεωπονία, Βιολογία, Χημεία, κάποιες σχολές Πληροφορικής και ΟΛΑ τα ΤΕΙ πληροφορικής στις οποίες η πρόσβαση μπορεί να γίνει από δύο πεδία ή από το ίδιο πεδίο αλλά με διαφορετικό συνδυασμό μαθημάτων

Παράδειγμα: 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ   

η εισαγωγή μπορεί να γίνει από το δεύτερο πεδίο με συνδυασμό μαθημάτων: Φυσική - Χημεία - Βιολογία ή Φυσική - Χημεία - Μαθηματικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

η εισαγωγή μπορεί να γίνει από την 2η ομάδα με: Φυσική - Χημεία – Μαθηματικά ή από την 3η ομάδα με Μαθηματικά - ΑΕΠΠ – ΑΟΘ

Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 2310 558585
Fax: 2310 558586

info@omikron.edu.gr

Φιλίππου Φλώρου 62
Εύοσμος - Κορδελιό
Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή

14:00 - 21:00

Ωράριο λειρουγίας

Social Media