Σαρωτικές αλλαγές - Τι προβλέπει το υπόμνημα της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου - Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ στην Θεσσαλονίκη

Σαρωτικές αλλαγές - Τι προβλέπει το υπόμνημα της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου

Σαρωτικές αλλαγές περιλαμβάνονται το υπόμνημα του προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία με φοίτηση τεσσάρων ετών στο Γυμνάσιο, επιστροφή του θεσμού της «τράπεζας θεμάτων» για τις εξετάσεις της Α΄ Λυκείου και θέσπιση Εθνικού Απολυτηρίου, βάσει του οποίου θα γίνεται η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Στο τέλος της Α' Λυκείου οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν στόχο να τους ανατροφοδοτήσουν και να τους καθοδηγήσουν σχετικά με την πορεία τους. Τα θέματα των εξετάσεων της Α' Λυκείου θα ορίζονται κατά ένα μέρος από τους διδάσκοντες και κατά ένα μέρος θα αντλούνται από τράπεζα θεμάτων, ενώ ο βαθμός σε αυτές θα συμμετέχει ως στοιχείο του προφορικού βαθμού, ο οποίος θα συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής επίδοσης σε κάθε μάθημα. Δεν προβλέπεται διαδικασία απόρριψης ούτε μετεξεταστέοι.

Β ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Στο τέλος της Β' Λυκείου οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις με τις όποιες ολοκληρώνονται οι δευτεροβάθμιες σπουδές τους και αποκτούν τον σχετικό καταληκτικό τίτλο. Η ύλη για τις τελικές εξετάσεις του Εθνικού Απολυτηρίου είναι αυτή της τελευταίας τάξης του Λυκείου (Β' τάξη), αλλά θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει και αυτά που διδάχτηκε κατά την προηγουμένη τάξη (Α' τάξη).
Θεσπίζεται ο θεσμός του «εθνικού» απολυτηρίου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, βάσει του οποίου θα γίνεται η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Για την απόκτησή του θα απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα Δημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς.
Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα προκηρύσσουν τις θέσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές και στη συνέχεια θα είναι υποχρεωμένα για την επιλογή να στηρίζονται κατά 80% στο εθνικό απολυτήριο που απέκτησε κάθε υποψήφιος και κατά 20% σε προσόντα τα οποία θα καθορίζονται ανά τμήμα. Ωστόσο σε κάποια τμήματα, τα λεγόμενα υψηλής ζήτησης, όπως νομικές και ιατρικές ακόμη και το 99% της μειοδότησες για την είσοδο θα προέρχεται από το περιεχόμενο του Εθνικού Απολυτηρίου.
Κάθε μαθητής θα παρακολουθεί 6 μαθήματα ορισμένα εκ των οποίων θα παρέχονται σε δύο επίπεδα (κανονικό και υψηλό). Για τη διάρθρωση του προγράμματος οι μαθητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Αγγλικά ενώ θα συμπληρώνουν το πρόγραμμά τους με 4 μαθήματα που θα επιλέγονται από 4 ομάδες.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα

Στα ΓΕΛ τα υποχρεωτικά μαθήματα προτείνεται να είναι η Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, όπου θα διαβάζουν και θα συζητούν ολοκληρωμένα έργα, και τα Αγγλικά, με ανάλογο θεματικό πλουραλισμό. Και η Φυσική Αγωγή (γυμναστική, δηλαδή, αλλά δεν θα εξετάζεται) θα είναι κοινή για όλους.
Ειδικότερα
Για τα Αγγλικά, όπως αναφέρεται στην πρόταση της επιτροπής, το μάθημα θα εστιάζει στην πολιτισμική διάσταση της γλώσσας: λογοτεχνία, δοκίμιο, θέατρο, εφημερίδες και περιοδικά, θέματα σχετικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα θα συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η διδασκαλία του μαθήματος στο βασικό επίπεδο θα παρέχεται σε ένα γλωσσικό επίπεδο Β2 στην Α' Λυκείου και θα καταλήγει σε ένα επίπεδο Γ1 στη Β' Λυκείου (τελευταία τάξη). Προτείνεται μάλιστα στην περίπτωση που ο βαθμός στο «εθνικό απολυτήριο» ξεπερνά μία τιμή (60%, για παράδειγμα), ο μαθητής να παίρνει αυτομάτως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Γ1. Η διδασκαλία των Αγγλικών στο υψηλό επίπεδο θα αφορά μαθητές οι οποίοι ήδη έχουν τελειώσει με το θέμα της γλωσσομάθειας, οπότε θα μελετούν κείμενα αντίστοιχης δυσκολίας.
Για την Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, προτείνεται από την επιτροπή να περιλαμβάνει σύγχρονη λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο και παραγωγή γραπτού λόγου. Θα παρέχεται και αυτό σε δύο επίπεδα, βασικό και υψηλό. Οι μαθητές θα διαβάζουν και θα συζητούν ολοκληρωμένα έργα (μυθιστορήματα, δοκίμια, παραδειγματικά έργα πολιτικής επιστήμης, ιστορίας, κοινωνιολογίας κλπ).

Οι κύκλοι μαθημάτων

Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα σπουδών του λυκείου θα συμπληρώνεται με τέσσερα μαθήματα οποία θα επιλέγουν οι μαθητές από τέσσερις ομάδες μαθημάτων. Οι μαθητές μπορεί να επιλέγουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα ή, εναλλακτικά, να μην επιλέξουν κανένα μάθημα από μία ομάδα και να πάρουν ένα δεύτερο μάθημα από μια άλλη.
Για τα ΓΕΛ η επιτροπή προτείνει τις εξής ομάδες με τα μαθήματα:
Μαθηματικά και Πληροφορική: Μαθηματικά (σε υψηλό και σε βασικό επίπεδο), Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Μέθοδοι, Πληροφορική και Προγραμματισμός κ.ά.
Πειραματικές Επιστήμες: Φυσική (πιθανόν σε δύο επίπεδα, βασικό και υψηλό), Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Φυσική Ιστορία κ.ά.
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, Ιστορία, Ιστορικά Θέματα, Φιλοσοφία και Ηθική, Οικονομικά, Ανθρωπογεωγραφία, Πολιτική Οικονομία κ.ά.
Τέχνη και Πολιτισμός: Σχέδιο, Ιστορία Τέχνης, Κινηματογράφος, Μουσική, δεύτερη ξένη γλώσσα (Γερμανικά, Γαλλικά κ.λπ.) κ.ά.
Η επιλογή δεύτερου μαθήματος από μία ομάδα έχει το σκεπτικό επειδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα να απαιτεί οι υποψήφιοι φοιτητές του να έχουν πάρει, για παράδειγμα, και Φυσική και Χημεία όσον αφορά τον κύκλο των Πειραματικών Επιστημών, ή κάποιος υποψήφιος για Τμήμα Ιστορίας να πάρει και Ιστορία υψηλού επιπέδου και Αρχαία Ελληνικά, όσον αφορά τον κύκλο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Πιστοποιητικό Σπουδών

Για όσους μαθητές δεν καταφέρουν να πάρουν το εθνικό απολυτήριο προβλέπεται ένα «πιστοποιητικό σπουδών» στο οποίο θα πιστοποιείται τι ακριβώς έχει επιτύχει ο μαθητής, θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων του ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης προσόντων. Έτσι, οι κάτοχοί του θα μπορούν ακόμη και να διεκδικήσουν την εισαγωγή σε κάποιο τριτοβάθμιο ίδρυμα, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει, ενώ θα μπορούν να φοιτήσουν και σε ιδρύματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε επαγγελματικά ινστιτούτα κτλ.

Θολό τοπίο στα ΕΠΑΛ

Για τα ΕΠΑΛ, η επιτροπή δεν κάνει συγκεκριμένη πρόταση όπως για τα ΓΕΛ, αλλά δίνει μια γενική κατεύθυνση, ότι κατ' αναλογία του ΓΕΛ θα πρέπει να συμπτυχτούν οι υπάρχοντες τομείς σε τρεις ή τέσσερις κύκλους και να προστεθεί ο κύκλος της Τέχνης-Πολιτισμός, όπως στα ΓΕΛ. Οι τομείς των ΕΠΑΛ σήμερα, που θα πρέπει να συμπτυχθούν σε τρεις, είναι: Μηχανολογίας Οχημάτων, Ηλεκτρολογίας, Δομικών Έργων, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ηλεκτρονικής, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωπονίας και Τροφίμων, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών. Αντίστοιχα στα ΕΠΑΛ προτείνονται ως υποχρεωτικά τα Αγγλικά και οι Σπουδές Πολιτισμού, με έμφαση στον οπτικοακουστικό πολιτισμό (κινηματογράφος, θέατρο, μουσική) και επίσης Φυσική Αγωγή. Έτσι, στην περίπτωση των ΕΠΑΛ πρόταση της επιτροπής, υπό επεξεργασία πάντα, είναι το μάθημα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία να γίνει Κινηματογράφος-Οπτικοακουστική Εκπαίδευση, Πληροφορική.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 2310 558585
Fax: 2310 558586

info@omikron.edu.gr

Φιλίππου Φλώρου 62
Εύοσμος - Κορδελιό
Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή

14:00 - 21:00

Ωράριο λειρουγίας

Social Media