Υπολογισμός Μορίων

Τα Επιστημονικά Πεδία για το 2018 ορίζονται ως εξής:

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Σπουδές Υγείς και Ζωής
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Σπουδές Οικονομιάς & Πληροφορικής

 

Οι εξεταζόμενοι έχουν τη δυνατότητα:

 • Πρόσβασης σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο αν εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα
 • Πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εφόσον εξεταστούν σε  πέντε (5) μαθήματα. Το πέμπτο μάθημα είναι επιλεγόμενο Γενικής Παιδείας ή Προσανατολισμού

Έτσι μπορούν να έχουν έναν ή δύο εναλλακτικούς συνδυασμούς για κάθε Ομάδα Προσανατολισμού όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

 ΠΙΝΑΚΑΣ I

Επιστημονικά Πεδία Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής
1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

ΑΡΧΑΙΑ Προς. (1,3)

ΙΣΤΟΡΙΑ Προς. (0,7)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

   
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς. (1,3)

ΦΥΣΙΚΗ Προς. (0,7)

ΧΗΜΕΙΑ Προς.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Υγείας & Ζωής

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεν. Παιδείας (0,9)

ΑΡΧΑΙΑ Προς.

ΙΣΤΟΡΙΑ Προς.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Προς. (1,3)

ΧΗΜΕΙΑ Προς. (0,7)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ Προς.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεν. Παιδείας (0,9)

Α. Ε. Π. Π.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς.

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής
   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς. (1,3)

Α. Ο. Θ. (0,7)

Α. Ε. Π. Π.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Για να υπολογίσουν τα μόριά τους οι εξεταζόμενοι θα υπολογίζουν ΜΟΝΟ τα τέσσετα μαθήματα που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο.
Δηλαδή κάποιος μαθητής της 2ης Ομάδας Προσανατολισμού που εξετάστηκε ΚΑΙ στη Βιολογία έχει πρόσβαση στις σχολές του 2ου και 3ου ΕΠΕ με διαφορετικό αριθμό μορίων.
Για να υπολογίσει τα μόρια του στο 2ο ΕΠΕ θα μετρήσουν τα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Έκθεση. Ενώ για το 3ο ΕΠΕ θα μετρήσουν τα μαθήματα της Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας και Έκθεσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω οτι έχουμε ένα μαθητή που ανήκει στην οικονομική κατεύθυνση και θα εξεταστεί και σε πέμπτο μάθημα. Οι βαθμολογίες του είναι οι εξής:

 • Μαθηματικά Προσαντολισμού     16
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας       18
 • Νεοελληνική Γλώσσα                 16
 • Προγραμματισμός (Α.Ε.Π.Π.)      18

Και για 5ο μάθημα έδωσε Βιολογία Γενικής Παιδείας όπου βαθμολογήθηκε με 17

Τότε έχουμε τις εξής περιπτώσεις

Για το IV Επιστημονικό Πεδίο:

 • Μέσος όρος γραπτών μαθημάτων πολλαπλασιασμένος με 2                                           16+18+16+18=68       και το πολλαπλασιάζω με δυο    68 * 2 = 136
 • Πολλαπλασιάζω το πρώτο μάθημα με τον συντελεστή που έχει οριστεί                        1,3 * Μαθηματικά Προσανατολισμού = 1,3 * 16 = 20,8
 • Πολλαπλασιάζω το δεύτερο μάθημα με τον συντελεστή που έχει οριστεί                      0,7 * Αρχές Οικονομικής Θεωρίας = 0,7 * 18 = 12,6
 • Βγάζω το ολικό άθροισμα από αυτά που έχω υπολογίσει στα τρια προηγούμεν βήματα             136 + 20,8 + 12,6 = 169,4
 • Πολλαπλασιάζω το άθροισμα που βγήκε με 100                       100 * 169,4 = 16940

Άρα τα μόρια είναι 16940

Για το III Επιστημονικό Πεδίο

 • Μέσος όρος των γραπτών μαθημάτων πολλαπλασιασμένος με 2                                     16 + 17 + 16 + 18 = 67  και το πολλαπλασιάζω με δυο    67 * 2 = 134
 • Πολλαπλασιάζω το πρώτο μάθημα με τον συντελεστή που έχει οριστεί                           0,9 * Βιολογία γενικής παιδείας = 0,9 * 17 = 15,3
 • Πολλαπλασιάζω το δευτερο μάθημα με τον αντίστοιχο συντελεστή                                 0,4 * Έκθεση = 0,4 * 16 = 6,4
 • Βγάζω το ολικό άθροισμα από αυτά που έχω υπολογίσει στα προηγούμενα βήματα                 134 + 15,3 + 6,4 = 155,7
 • Πολλαπλασιάζω το παραπάνω άθροισμα με 100                      100 * 155,7 = 15570

 Τα μόρια για αυτό το πεδίο είναι 15570

 Ως βαθμός Προαγωγής ορίζεται να είναι ο μέσος όρος εννέα και πέντα δέκατα (9,5)

Το μηχανογραφικό δελτίο συμπληρώνεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και υποβάλλεται στις Δευτεροβάθμιες διευθύνσεις στις οποίες υπάγεται το Λυκείου του μαθητή.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 2310 558585
Fax: 2310 558586

info@omikron.edu.gr

Φιλίππου Φλώρου 62
Εύοσμος - Κορδελιό
Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή

14:00 - 21:00

Ωράριο λειρουγίας

Social Media